Viewpoint @ Kassel


Viewpoint bezocht in juli jl. de veelbesproken Documenta Fifteen. We herkende ons in de collectieve werkwijze die ook onderdeel uitmaakt van onze documentaire productie praktijk. Immers ons werk komt voort uit relatie met anderen, luisteren en dialoog. We werkken aan tal van projecten in diverse domeinen waar gelijkwaardigheid, vertrouwen, openheid en betrokkenheid centraal staan. Ben je nieuwsgierig? Kom eens langs op ons nieuwe adres in de Czaar Peterbuurt, Amsterdam.