Point of view

Storytelling als aanjager van het gesprek

Gelijke kansen in het onderwijs, schulden als verdienmodel, diversiteit in ondernemerschap…

Sinds 1990 brengt Viewpoint maatschappelijk relevante verhalen in beeld. Verhalen die ertoe doen, aan het denken zetten, de nieuwsgierigheid prikkelen en vergezichten aanreiken, voorbij de grenzen van het theater- of televisiescherm. We koppelen mensen, denkbeelden en initiatieven aan elkaar, om samen verder te komen. Zo draagt Viewpoint met haar documentaire- en crossmediaprojecten bij aan de dialoog over relevante thema's en kwesties in onze samenleving. Film als aanjager van het gesprek en katalysator voor verandering.

Beeld2