About us

Viewpoint Productions is a documentary producer with a strong tradition of idiosyncratic storytelling. Telling stories is one of the most powerful tools to create a shared world, because stories tell us who we are, they help us relate to each other. Viewpoint Productions is a network of dreamers, thinkers and doers, who work together mixing disciplines, media and technology and thus producing meaningful and imaginative films and other audiovisual works. To broaden horizons and stimulate curiosity.

Viewpoint Productions is vanuit een sterke documentaire-traditie altijd in onderzoek naar eigenzinnige manieren van vertellen. Verhalen vertellen als een van de meest krachtige manieren om aan een gedeelde wereld te bouwen, omdat ze vertellen wie we zijn, ons met elkaar verbinden. Viewpoint Productions werkt in een genetwerkte organisatie van dromers, denkers en doeners waarin we door het mengen van disciplines, media en technologie producties met een sterke inhoud en sterke verbeelding realiseren. Om het blikveld te verruimen, de nieuwsgierigheid te prikkelen.