KU Leuven in gesprek over Gelijke kansen

Moet elke school een brugfiguur krijgen? Moeten we ouderparticipatie verplichten? Hoe voorkom je kliekjesvorming als je thuistaal op school toelaat?

Ook Vlaanderen organiseerde activiteiten gekoppeld aan ons drieluik Gelijke kansen in het onderwijs. Het Centrum voor Taal en Onderwijs (Faculteit Letteren, KU Leuven) hield 24 oktober 2017 een panelgesprek. Fragmenten uit de drie documentaires brachten het gesprek op gang.

Jan Hautekiet (moderator en Vlaams radiomaker) en publiek in gesprek met:

  • Prof. dr. Kris Van den Branden: academisch promotor van het Centrum voor Taal en Onderwijs en programmadirecteur van de Specifieke Lerarenopleiding. In zijn blog duurzaam onderwijs schrijft hij over 'onderwijs als een hefboom voor een beter leven en een betere wereld'.
  • Dr. Carolien Frijns: doctor in de Taalkunde, lerarenopleider in de Lerarenopleiding Lager Onderwijs aan Arteveldehogeschool en onderzoeker bij het Centrum voor Taal en Onderwijs. Lees haar blog.
  • Dr. Caroline Vancraeyveldt: doctor in de Psychologie, lerarenopleider in de Lerarenopleiding Kleuteronderwijs aan UCLL en onderzoeker bij de KU Leuven. Voor onderzoek naar de verbetering van de relatie tussen kleuters en hun leerkrachten ontwikkelde ze de methode Samen-Spel.
  • Pandora Versteden: coördinator Onderwijs en Vorming aan het Centrum voor Taal en Onderwijs begeleidt scholen op het vlak van taalbeleid en meertaligheid.
Beeld2
Beeld2