Impact met lespakket | Als ik je zie

Een jaar na de KRO-NCRV-uitzending van 'Als ik je zie dan groet ik je' heeft de film nog steeds veel impact.  

Restorative Justice Nederland (RJN) ontwikkelde een educatief lespakket waarmee momenteel trainingen worden verzorgd voor justitie, advocatuur, politie, ex-gedetineerden, en op middelbare scholen. Ook wordt de film nog steeds ingezet bij de reclassering, op diverse congressen en debatten, voorlichtingsbijeenkomsten voor slachtoffers en daders en recentelijk nog bij een training voor burgemeesters van verschillende gemeentes over Omgaan met conflicten

Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS), die deze documentaire mede mogelijk maakte, heeft een korte film geproduceerd over dit educatieve project Herstelrecht.


Herstelrecht; regie terug naar de samenleving from Fast Facts on Vimeo.