Os Buul

Momenteel is Viewpoint Productions bezig met de productie van de documentaire Os Buul. Os Buul observeert de dagelijkse praktijk van vluchtelingenopvang en integratie in de kleine dorpsgemeenschap Budel - Cranendonck.

De leefwereld in het dorp en de leefwereld in het AZC grijpen in elkaar. Wat gebeurt er als we de perspectieven van de bewoners en nieuwkomers in Budel bij elkaar brengen? Voorbij de snelle oordelen zijn we benieuwd naar waar en hoe de werelden elkaar echt raken, met alle gevoelens en gedachten die daarbij horen. We tekenen nauwgezet scènes op en maken de dagelijkse praktijk inzichtelijk. Het perspectief en de wisseling van perspectief zetten we bewust in: soms nadrukkelijk aanwezig, in contrast met elkaar, soms in elkaar overvloeiend of voelbaar in een open, wijdse blik.

Naar een idee van documentairemaker Ellen Davids – zelf geboren en getogen in het Noord-Brabantse grensdorp Budel.

Beeld2