Je mag altijd bij me komen

'Je mag altijd bij me komen' van Julia Roeselers maakt deel uit van het documentairedrieluik Gelijke kansen in het onderwijs.

Nezhlya is ‘brugfiguur’ op De Toverberg, een kleurrijke basisschool in Gent. Nezhlya kent iedereen en iedereen kent Nezhlya; ze bouwt de brug tussen school en thuis, waar vaak sprake is van armoede, sociale onzekerheid en een laag opleidingsniveau van de ouders. Maar hoe krijg je ouders betrokken bij de school als ze als nieuwkomer niet of nauwelijks Nederlands spreken, weinig zelfvertrouwen hebben of als ze worstelen met hun bestaanszekerheid? Nezhlya's deur staat altijd voor ze open, ze luistert, wordt in vertrouwen genomen en ze helpt hen op weg. Het is niet voor niets dat de gemeente Gent al twintig jaar inzet op de inmiddels ruim 42 brugfiguren in de stad. In Je mag altijd bij me komen zien we de betekenis en waarde van de brugfiguur voor het bieden van gelijke kansen in het onderwijs. 

Je mag altijd bij me komen is op dinsdag 3 oktober om 22.55u te zien bij KRO-NCRV.