Je mag altijd bij me komen

'Hartverwarmende film over #gelijkekansen en ‘brugfiguren’ die het verschil maken in verbinding ouders-school.' - Tweet kijker

'De film heeft mij het inzicht gegeven dat taal een barrière kan zijn voor kinderen en dat jij als leerkracht het kind daarbij kan helpen.' - student pabo Helmond

Waar gaat de film Je mag altijd bij me komen over?

Nezhlya is ‘brugfiguur’ op De Toverberg, een kleurrijke basisschool in Gent. Nezhlya kent iedereen en iedereen kent Nezhlya. Ze bouwt de brug tussen school en thuis, waar vaak sprake is van armoede, sociale onzekerheid en een laag opleidingsniveau van de ouders. Maar hoe krijg je ouders betrokken bij de school als ze als nieuwkomer niet of nauwelijks Nederlands spreken, weinig zelfvertrouwen hebben of als ze worstelen met hun bestaanszekerheid?

Nezhlya's deur staat altijd voor open, ze luistert, wordt in vertrouwen genomen en ze helpt nieuwkomers op weg. Het is niet voor niets dat de gemeente Gent al twintig jaar inzet op de inmiddels ruim 42 brugfiguren in de stad.

Je mag altijd bij me komen van regisseur Julia Roeselers is een van de drie films uit het documentairedrieluik Gelijke kansen in het onderwijs.

De documentaire was dinsdag 3 oktober 2017 op tv bij KRO-NCRV en kun je nog zien op 2Doc.nl.