De Witte Vlucht

'De Witte Vlucht' van Camiel Zwart maakt deel uit van het documentairedrieluik Gelijke kansen in het onderwijs.

De wijk Neerbosch-Oost in Nijmegen ligt geïsoleerd in de stad, ingesloten door drukke wegen en een kanaal. Basisschool Het Octaaf spant zich in om er te zijn voor alle kinderen in deze buurt die wel 25 verschillende nationaliteiten telt. Hoogopgeleide ouders die in de wijk wonen laten de school echter links liggen. Iedere ochtend fietst een stoet ouders een drukke weg over om hun kinderen naar een school buiten de wijk te brengen. Roger, de net aangestelde directeur van Het Octaaf, is vastbesloten om daar met zijn team verandering in te brengen, maar wat is daarvoor nodig? De werkelijkheid is complex en weerbarstig.

De Witte Vlucht is op maandag 2 oktober om 20.55u te zien bij KRO-NCRV.