Cemetery State

  • DR Congo
  • Funerals
  • Rituals

Cemetery State follows a group of gravediggers at the cemetery of Kintambo, where mourning rituals and funerals have become moments of upheaval and contestation of social and political orders.

The cemetery of Kintambo is one of the oldest and largest cemeteries of Kinshasa, the capital of the DR Congo. Over the years, the city has increasingly invaded the cemetery, and shanty towns have sprung up alongside it. One of these is the populated slum area of Camp Luka, also known as ‘the State’. Here, the living and dead live in close proximity. Although the cemetery was officially closed by the urban authorities, the people from Camp Luka continue to bury their dead there. 

A co-production between Viewpoint Productions and Filmnatie, Flanders Audiovisual Fund (VAF), The Netherlands Film Fund and Canvas (VRT).

Directors: Sarah Vanagt and Filip De Boeck

Cemetery State volgt een groep van doodgravers op de overvolle begraafplaats van Kintambo in Kinshasa, DR Congo, en laat zien hoe begrafenissen en rouwrituelen voor de jongeren van Kinshasa momenten zijn geworden van revolte en verzet tegen de bestaande sociale en politieke orde.

Het kerkhof van Kintambo is één van de oudste en grootste begraafplaatsen van Kinshasa, hoofdstad van de DRCongo. Mettertijd werd het ingepalmd door de stad, en groeiden er sloppenwijken rond. Eén daarvan is het overbevolkte Camp Luka, ook wel ‘De Staat’ genoemd. En ofschoon de stadsautoriteiten de overvolle begraafplaats reeds lang geleden sloten, zijn de inwoners van Camp Luka nooit gestopt hun doden daar te begraven.

Een coproductie van Viewpoint Productions en Filmnatie, met steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), het Nederlands Filmfonds and Canvas (VRT).

 Regie: Sarah Vanagt and Filip De Boeck