Als ik je zie dan groet ik je.

  • Herstelrecht
  • Jeugdstrafrecht

Uitzending: 2DOC – woensdag 28 oktober 2015, 23.00 uur, NPO 2

Opeens ben je slachtoffer en blijkt je buurjongen de dader. Jeugdzorg, detentie, slachtofferhulp en het recht om te zwijgen. Zo hard mogelijk aanpakken, die criminelen! Maar wat gebeurt er met mijn buurjongen, mijn angsten en twijfels , zijn moeders verdriet, de toekomst, (voor)oordelen en ons buurtje op het eiland?

Als ik je zie, dan groet ik je is een documentairefilm van Viewpoint Productions en maker Julia Roeselers, die als medewerker van een buurtcafé in Amsterdam-IJburg een gewapende overval meemaakte. De film volgt Julia’s gedachten en twijfels in een zoektocht naar beeldvorming over en daadwerkelijke ervaringen met het strafrecht, jeugdcriminaliteit en restorative justice. 

Restorative justice oftewel herstelrecht is sinds 2012 verankerd in het Wetboek van Strafrecht. Artikel 51h stelt dat het Openbaar Ministerie, de politie en de advocatuur in een zo vroeg mogelijk stadium het slachtoffer en de verdachte op de mogelijkheden van herstelbemiddeling wijst. Deze documentaire spreekt het Nederlands strafrechtsysteem aan op haar verantwoordelijkheid en onderzoekt of deze wet slechts een dode letter representeert of daadwerkelijk een verschil kan maken.

In Julia’s ervaring faalt het systeem en voelt ze zich alleen in haar zoektocht naar hoe ze om kan gaan met de jonge dader die ze blijft tegen komen in het kleine buurtje waar ze wonen. Julia’s persoonlijke ontdekkingsreis brengt haar bij betrokkenen in haar eigen buurt, waaronder de moeder van de dader, een geëngageerde rapper en een filosofische buurtvader.

Door de ogen van de gemeenschap en de moedige, verwarde en soms komische gedachtenspinsels van Julia, die als een rode draad door de film dwalen, kijken we naar een maatschappelijk relevant en belangrijk onderwerp met als decor het kleinste eilandje op Amsterdam-IJburg. Is de tijd rijp voor Strafrecht 2.0?

Restorative Justice Nederland (RJN) ontwikkelt naar aanleiding van deze zeer persoonlijke documentaire een trainingsprogramma dat als doel heeft alle betrokken spelers in het veld te informeren en te inspireren over herstelgericht werken.

Als ik je zie, dan groet ik je is een co-productie van Viewpoint Productions en KRO-NCRV en kwam tot stand met steun van CoBO fonds, Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS), Stichting Democratie en Media, Steunfonds Pro Juventute en de Bianchi Herstelrecht Stichting

There is no future without forgiveness. – Desmond Tutu